và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thiểu dục tri túc: một cách sống hạnh phúc "
  • Thiểu dục tri túc: Một cách sống hạnh phúc

    Trong đời sống thường nhật, nếu muốn được tự do tự tại tất phải thực hiện bằng được hai nguyên tắc thiểu dục và tri túc. Chỉ có thiểu dục và tri túc chúng ta mới ngăn chặn được vô vàn tham muốn, dục vọng với đủ mọi hình thức và không điên cuồng tìm kiếm chúng như người đói khát.