và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tiểu sử hòa thượng thích bửu phước (1880 "
  • Tiểu sử Hòa Thượng Thích Bửu Phước (1880-1948)

    Dịp kỷ niệm ngày Viên tịch lần thứ 64 của đại lão Hòa thượng Thích Bửu Phước (Tổ Phước Ân) là một trong những vị tiền bối Thạch trụ tong lâm, góp phần đào tạo Tăng tài và chấn hưng Phật giáo vào đầu thế kỷ 20.