và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tinh hai mat cua ai duc "
  • Tính hai mặt của ái dục

    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm, tình yêu nam nữ là loại tình cảm mãnh liệt nhất hơn các loại tình cảm khác, bởi vì nó tạo ra cảm giác đê mê thích thú khi hai người cùng hướng tâm vào một điểm.