và tìm được 2 bài viết có từ khóa " tinh thần tuệ giác văn thù sư "
  • Tinh thần tuệ giác Văn Thù - Phần 5: Đối thoại với Đại Sư Thánh Nghiêm

    Để bắt đầu sự thực tập chúng ta phải có một niềm tin chân thành vào trong điều mà Đức Phật đã nói rằng tất cả chúng sinh đồng có Phật tính, khả năng để đạt đến Phật quả.
  • Tinh thần tuệ giác Văn Thù - Phần 4

    Chúng ta có thể sử dụng tương tự như với một hỏa tiển. Đầu đạn thực sự giống như tuệ trí (TUỆ). Hỏa tiển thật sự cũng như thiền tập (ĐỊNH), đấy là những gì thúc đẩy tuệ trí. Giàn phóng cần phải thật vững vàng, giống như phẩm hạnh, nguyên tắc đạo đức đúng đắn (GIỚI). Đạo đức là nền tảng, căn bản.