và tìm được 1 bài viết có từ khóa " trung ương giáo hội pgvn yêu cầu dừng lễ hội ở ..."