và tìm được 1 bài viết có từ khóa " truyện lục tổ huệ năng (phần 3) "
  • Truyện Lục Tổ Huệ Năng (phần 3)

    Ðại sư Lục tổ Huệ Năng, một nhân vật lịch sử đang đi vào huyền thoại. Sự tích của ngài, mặc dù đã được ghi chép trên giấy trắng mực đen là quyễn kinh Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn