và tìm được 1 bài viết có từ khóa " truyện thơ: vua chó lông bạc "
  • Truyện thơ: Vua chó lông bạc

    Đừng vì sự sống của mình, mà nỡ tâm sống trên sự đau khổ của người khác, vật khác. Đừng vì niềm vui của mình, mà nỡ lòng để nước mắt của người khác, loài vật khác phải rơi! Như vậy có được gọi là lòng thương yêu không, các bạn?