và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tu tập nhẫn nại để chế ngự sân hận "
  • Tu tập nhẫn nại để chế ngự sân hận

    Nhẫn nại là sự chấp nhận chịu đựng những hoàn cảnh khắc nghiệt, đớn đau, những đối tượng trái ý nghịch lòng mà vẫn không giận hờn, oán ghét và vẫn giữ được thiện tâm một cách tự nhiên bình thản.