và tìm được 1 bài viết có từ khóa " vài suy nghĩ về nghi lễ trong phật giáo "
  • Vài suy nghĩ về nghi lễ trong Phật giáo

    Phật giáo từ khi mới thành lập đã là một tổ chức chặt chẽ trang nghiêm hoạt động dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Phật. Phật giáo bao gồm hai chúng xuất gia và tại gia, trong đó hàng xuất gia sinh hoạt theo giới luật Tăng đoàn đóng vai trò quyết định sự tồn vong của Phật giáo.