và tìm được 2 bài viết có từ khóa " vì người mà tạo nghiệp ác thì chính mình phải chịu ..."