và tìm được 1 bài viết có từ khóa " vì sao có người thì hạnh phúc "
  • Vì sao có người thì Hạnh phúc, người thì Đau khổ?

    Sống sâu sắc trong hiện tại, người sẽ được là chính người, bằng không người đang diễn tuồng. Hầu hết mọi người đều đang đóng vai, người đóng vai chồng, người đóng vai vợ, người đóng vai bác sĩ, người đóng vai trẻ thơ… Người có thể là nhà biên kịch, là đạo diễn và kiêm luôn diễn viên.