và tìm được 1 bài viết có từ khóa " vấn đề thực phẩm chay giả mặn dưới một góc nhìn ..."
  • Vấn đề thực phẩm chay giả mặn dưới một góc nhìn từ Phật giáo

    Việt Nam là đất nước có truyền thống Phật giáo lâu đời, khái niệm ăn chay đã không còn quá xa lạ với tất thảy mọi người nữa. Nhất là thời gian gần đây, số lượng người ăn chay cũng trở nên nhiều hơn vì nhiều lý do: giác ngộ Phật pháp, vì lý do sức khỏe, vì môi trường, vì yêu động vật…