và tìm được 1 bài viết có từ khóa " về với yên tử nhân 709 năm phật hoàng trần nhân ..."
  • Về với Yên Tử nhân 709 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt Niết bàn

    Yên Tử được coi là trung tâm Phật giáo của cả nước, là chốn Tổ của Phật giáo Việt Nam. Nói đến Yên Tử non thiêng những người con Đất Việt lại nhớ đến Trần Nhân Tông, một vị Anh hùng dân tộc tài giỏi, một triết gia và một nhà thơ sâu sắc. Không chỉ có thế, Ngài còn là một vị sư Tổ - nối dòng Thiền tông Thích Ca Văn (tổ thứ 33).