và tìm được 1 bài viết có từ khóa " vai trò của phật giáo thời lý và sự phát triển ..."