và tìm được 1 bài viết có từ khóa " varanasi "
  • Varanasi

    Thành phố Varanasi ở Ấn Độ không phải là một ngôi đền, nhưng là một thành phố nổi tiếng của đạo Ấn Giáo bên bờ sông Hằng.