và tìm được 1 bài viết có từ khóa " vi sao nguoi khon noi lam dau hay cung nham "
  • Vì sao: Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm?

    Thật là ý nghĩa khi sống hơn nửa đời người để học cách im lặng. Nói nhiều ắt lỡ lời. Rất có đạo lý. Cổ nhân dạy đạo vợ chồng tương kính như tân, nội hàm có lẽ không chỉ dừng lại trong mối quan hệ vợ chồng. Nó có thể mở rộng ra đối với tất cả những người chúng ta vẫn tiếp xúc hàng ngày.