và tìm được 1 bài viết có từ khóa " xin đừng làm người hấp hối "
  • Xin đừng làm người hấp hối, lâm chung hoang mang sợ hãi

    Khi đối diện với cái chết, bên cạnh những nghiệp thiện và bất thiện chúng ta đã tích lũy trong suốt đời sống đã qua, một nhân tố quan trọng khác quyết định quả báo tái sinh là trạng thái của tâm trước lúc chết (hay còn gọi là cận tử nghiệp).