Chư tôn đức các Ban, Viện T.Ư khánh tuế đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

Sáng ngày 23/8 (13 tháng 7 Mậu Tuất), nhân mùa đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu Pl.2562, Chư tôn đức giáo phẩm HĐTS, các ban viện T.Ư, Văn phòng 2 T.Ư Giáo Hội, Ban trị sự PG TP.HCM đã về chùa Minh Đạo dự lễ Vu Lan và khánh tuế Trưỡng lão Chủ tịch HĐTS GHPGVN Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Chư tôn đức HĐTS tác bạch khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch
 
Về dự lễ Vu Lan tại chùa Minh Đạo có sự chứng minh của Chư tôn đức HĐCM, HĐTS như: HT.Thích Hiển Tu, phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường, đồng Ủy viên TT HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, phó Chủ tịch thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Giác Toàn, đồng phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Thông, phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 T.Ư.


HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, đáp từ
 
Đáp lại thân tình của của Chư tôn giáo phẩm, HT.Thích Thiện Nhơn đã có đôi lời tác bạch. Nhân đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu Pl.2562, cũng là ngày Chư Tăng tự tứ sau 3 tháng cấm tu an cư. Giờ đây, Phước báo của Chư Tăng đã trang nghiêm cũng là thành quả của 3 tháng tinh tấn thúc liễm thân tâm trao đồi Giới, Định, Tuệ; ngõ hầu làm hành trang vững trãi trên con đường hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh. Thay mặt đạo tràng chùa Minh Đạo, Hòa thượng chúc khánh tuế đến Chư tôn đức hiện tiền thêm 1 tuổi hạ mới.


Lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Minh Đạo

 
Dịp này, Đạo tràng chùa Minh Đạo cũng làm lễ Dâng Pháp Y cúng dường Chư tôn đức hiện tiền, nhờ phước báo cúng dường này mà Phật tử hồi hướng cho gia đình bình an, tổ tiên ông bà quá cố được siêu sinh tịnh độ.

Hình ảnh lễ Vu Lan tại chùa Minh Đạo:

HT Thích Thanh Hùng thay mặt HĐTS khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch

Chư tôn đức cúng dườngLưu niệm mùa Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Minh Đạo

Hòa thượng Viện chủ tác bạch cúng dường

Chư Tăng và Phât tử chùa Minh Đạo

Chư tôn Hòa thượng HĐCM, HĐTS

HT.Thích Như Tín bao đạo từ

Phật tử dâng y cúng dường

Chư tôn đức HĐTS tác bạch khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch

Bài viết: "Chư tôn đức các Ban, Viện T.Ư khánh tuế đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS"
Đăng Huy/ Vườn hoa Phật giáo
-