Thông điệp chúc mừng Vesak Liên Hợp Quốc 2019 của Hoàng Thái Hậu Bhutan

Tôi cũng xin chúc mừng Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Quốc tế ngày Vesak, Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc gia ngày Vesak của Liên Hợp Quốc và tất cả những người tham gia để biến sự kiện tốt lành này thành công lớn vào mỗi năm.


Xin trân trọng kính gửi lời chào nồng nhiệt nhất từ Vương quốc Bhutan.

Ngày Vesak của Liên Hợp Quốc đánh dấu sự ra đời, sự giác ngộ và sự niết bàn của đức Phật và do đó, đây là dịp rất quan trọng và thiêng liêng nhất đối với hàng triệu Phật tử trên khắp thế giới.

Tôi xin hoan nghênh và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (VBS) và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tổ chức Đại lễ quốc tế lần thứ ba có ý nghĩa rất quan trọng.

Tôi cũng xin chúc mừng Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Quốc tế ngày Vesak, Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Ủy  ban tổ chức quốc gia ngày Vesak của Liên Hợp Quốc và tất cả những người khác tham gia để biến sự kiện tốt lành này thành công lớn vào mỗi năm.

Khi thế giới đang trải qua thời kỳ chưa từng có của lòng tham quá mức của con người đối với sử dụng vật chất bất kể các thế hệ tương lai, chủ đề của UNDV 2019 là "Cách tiếp cận Phật giáo về lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững"; được đặt ra vào thời điểm này thực sự không gì tốt hơn bằng!

Tôi hy vọng hội nghị này mang đến cơ hội hoàn hảo để phản ánh và nhận ra những điều tốt đẹp nhất trong trí tuệ tập thể của chúng ta về tư tưởng Phật giáo và truyền bá đạo Phật trên khắp thế giới vì lợi ích của tất cả chúng sinh.

Cầu xin Ngày Vesak của Liên Hợp Quốc là một dịp và lý do để tập hợp tất cả Phật tử để nuôi dưỡng và truyền bá hòa bình, hòa hợp và từ bi trên toàn cầu. Cầu xin triết lý Phật giáo về lối sống lý tưởng là kim chỉ nam và giải pháp cho mọi khủng hoảng toàn cầu.

Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những người tham dự đại lễ và tất cả đệ tử Phật trên khắp thế giới.
HOÀNG THÁI HẬU DORJI WANGMO