Vesak 2014: Phiên họp trù bị cuối cùng của Ủy ban Tổ chức Quốc tế (ICDV)

Sáng ngày 7/5/2014, tại Hội trường chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam, BTC đại lễ Vesak lần thứ hai tại Việt Nam và lần đầu tiên tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức phiên họp trù bị giữa Ủy ban Tổ chức Quốc tế LHQ và BTC đại lễ Vesak tại Việt Nam.

Tham dự phiên họp có sự hiện diện của chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN, đại diện Ủy ban Tổ chức Quốc tế LHQ, BTC đại lễ Vesak tại Việt Nam.

Được biết, đây là phiên họp cuối cùng giữa BTC các nước dành cho đại lễ Phật đản LHQ năm 2014 tổ chức tại Việt Nam.

Tại phiên họp, lãnh đạo Ủy ban tổ chức Quốc tế đã đặt rất nhiều vấn đề liên quan đến đại lễ Vesak như về các công tác tổ chức, hậu cần, an ninh, các nội dung chương trình đại lễ, danh sách khách mời đại biểu các nước, công tác tiếp kiến các đoàn... HT. Thích Thanh Nhiễu, TT. Thích Nhật Từ và chư tôn đức trong BTC đại lễ đã trả lời tất cả các vấn đề liên quan. Mọi công tác sẽ chuẩn bị chu toàn trước khi chính thức cử hành đại lễ khai mạc Vesak 2014 vào ngày mai (8/5/2014).

Xin giới thiệu một số hình ảnh đã ghi nhận:


Chí Giác Thông - Võ Văn Tường - Nguyên Vương - Đăng Huy - Tiểu Bình