Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

CA CHIÊN DIÊN

CA CHIÊN DIÊN; S. Katyayana
Một trong 10 đệ tử lớn của Phật Thích Ca. Một người trùng tên là một trong 10 luận sư ngoại đạo, chống Phật, và là một nhà toán học.
 
Một người trùng tên nữa là tác giả bộ Phát trí luận (S. Abhidharma jnana prasthana-sastra), sống khoảng 700 năm sau Phật Thích Ca. Tên ông là Katyayanitra.