Varanasi

Thành phố Varanasi ở Ấn Độ không phải là một ngôi đền, nhưng là một thành phố nổi tiếng của đạo Ấn Giáo bên bờ sông Hằng.

Thành phố Varanasi ở Ấn Độ không phải là một ngôi đền, nhưng là một thành phố nổi tiếng của đạo Ấn Giáo bên bờ sông Hằng. Tuy nhiên, thành phố Varanasi thường được gọi là "Thành phố của đền thờ" nơi mà hầu hết các đường đi qua đều có một ngôi đền gần đó. Là một trung tâm hành hương (hàng triệu khách hành hương thăm viếng thành phố Varanasi mỗi năm), thành phố có liên kết tốt với Phật giáo và đạo Jain.

Một buổi bình minh tại bờ sông Hằng thành phố Varanasi.

Cảnh tín đồ Ấn Giáo tắm dưới sông Hằng để cầu nguyện.

Những người Ấn Giáo tin tưởg rằng tắm dưới giòng sông Hằng thì sạch hết tội lội.