Gởi Hồn

Gởi HồnTôi muốn gởi hồn tôi cho gió

Mát mẻ thong dong cả cuộc đời

Nhưng mà đâu được êm êm thế

Giông bão nổi lên nó rối bời.

Tôi gởi hồn tôi cho mây trời

Rong ruỗi dạo chơi khắc muôn nơi

Nhưng mà đâu được êm êm thế

Mưa lớn rồi thân cũng rã rời

Tôi quyết gởi hồn tôi cho trăng

Lãng mạn thi nhân với chị Hằng

Nhưng mà đâu được êm êm thế

Nhiêu lúc trăng kia cũng lạnh băng

Tôi trao hồn tôi cho núi sông

Mong cho trường cửu với thời gian

Nhưng mà đâu được êm êm thế

Sông sâu sẽ cạn, núi cũng mòn

Tôi cho hồn tôi một chữ tài

Nhà cao xe đẹp thật là hay

Nhưng mà đâu được êm êm thế

Tài nào chung thủy với một ai

Tôi trao hồn tôi đến với em

Rồi xa xa mãi với cô đơn

Nhưng mà đâu được êm êm thế

Hồn về mang cả một trời đau

Hồn tôi xơ xác bao lần gởi

Hồn chẳng động xao chẳng lối về

Hồn chẳng trinh nguyên như ngày ấy

Hồn bổng trở nên thật nặng nề

Thà tôi tự giữ hồi tôi ấy

Thức tỉnh ngày ngày niệm an nhiên

Chắc chắn sẽ được êm êm thế

Từ đây không còn những si mê.