Thầy là Bồ Tát hóa thân

Bài thơ Thầy là Bồ Tát hóa thân do Phật tử Đồng Phương viết tặng thầy Đồng Châu trụ trì chùa Di Đà, thôn 6, Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm Đồng.Thầy về nơi bản xa xôi
Buông Đăng Đừng tận cuối trời Blao,
Vì thương các chúng đồng bào
Đã bao đời bị đói nghèo bủa vây.
Núi cao đường xá trật trầy
Người Châu – Mạ biết có ngày nào ra?
Thầy về dựng thất Di Đà
Đem kinh phổ độ từng nhà chúng sanh,
Đồng bào vốn sẵn tâm thành
Được nghe kinh Phật tâm thành hiện ra.
Biết chịu khó biết lo xa
Biết ăn,ở, sống thuận hòa cùng nhau.
Biết nghèo là bởi do đâu?
Hiểu điều nhân quả tin sâu lời thầy,
Dù nơi cuối gió đầu mây
Đạo thầy mang đến nơi đây hết nghèo.
Bao nhiêu hạt giống thầy gieo
Cả buôn hồ hởi đi theo Đạo Vàng,
Chùa Di Đà giữa đại ngàn
Cây “Từ Bi” lớn muôn lần quả sai.
Thầy làm thay việc Như Lai
Độ đời cứu khổ chẳng hoài tiếc thân,
Thầy là Bồ Tát hóa thân
Đã đưa đạo pháp là “Chân” hiển bày.

 

Đọc thêm: Một thoáng chùa Di Đà trong tôi ngày trở lại.