Ăn chay dưới góc nhìn khoa học

Bài pháp thoại Ăn chay dưới góc nhìn khoa học được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bà Đa, thành phố Nha Trang