trien lam nghe thuat phat giao tinh do tong

Triển lãm nghệ thuật Phật giáo Tịnh độ tông

Bảo tàng Mỹ thuật San Antonio (Tiểu bang Texas) đã tổ chức triển lãm đầu tiên ở Mỹ với đề tài Phật giáo Tịnh độ tông, một trong những pháp tu được đông đảo Phật tử Á Đông thực hành.