khanh hoa  le tuong niem co hoa thuong thich hanh phat

Khánh Hòa: Lễ tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Phát

Ngày 16/02 năm Kỷ Hợi, chư Tôn Đức Tăng Ni đã long trọng cử hành Lễ Tưởng niệm Lần thứ 30 ngày Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Phát khai sơn chùa Vạn Hạnh viên tịch.