Em bé 10 tháng tuổi khóc vì xúc động khi nghe mẹ hát