Thiêng liêng cổ Phật khất thực và truyền giới Bồ-tát tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng nay, 10-5, chư tôn đức giáo phẩm Giới sư nhị bộ Tăng Ni, ban Chức sự Đại giới đàn và 332 Tân Tỳ-kheo, Tân Tỳ-kheo-ni đã tái hiện hạnh trì bình khất thực của Đức Phật và Thánh chúng thời quá khứ. Từng bước chân an lạc, thảnh thơi đã nhẹ bước trong nắn