Phim Phật giáo "Buông Xã" Phần I

"Trong cuộc sống vốn dĩ phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên và bỏ xuống chuyện của chính mình" - sưu tầm -