Phim Phật giáo - Duyên nợ trong tình yêu

"Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, Sống và yêu nhau là do chữ NỢ" (trích: Lời Phật Dạy)