Phim Phật Giáo: NGƯỜI CON YÊU LÀ AI

"Đông đảo trong chúng sanh, đàn bà đâu chỉ có mười triệu..trăm triệu.. Ngay đến một trong ba ngọn nến trước mặt, ngọn nào là sáng nhất con cũng không biết thì cũng ví như hoa trong gương như trăng dưới nước... Suy cho cùng chỉ là một cuộc tình trống rỗng"