Phim Phật Giáo: TÂM DƯỢC ĐÀ LA NI (Dương Chi Tịnh Thủy Dược)

"Đây là một câu chuyện có thật từ một vị Phật tử được chúng tôi dựng lại qua lời kể của Sa Môn: THÍCH CHƠN BÌNH"