Lá thư số 2 | Sự THỨC TỈNH của nữ Gamer trước nỗi đau MỒ CÔI

Chương trình Radio cảm xúc Radio Cảm Xúc Vu Lan Mùa Hiếu hạnh với sự dẫn chuyện SC. Thích Nữ Tuệ Vân và ĐĐ. Thích Khải Thành. ĐĐ.Thích Khải Thành là một tu sĩ trẻ, với tâm nhiệt huyết muốn đem Phật Pháp đến với tất cả mọi người, mong sao những chia sẻ Phậ