nguoi song thien luong thi dau phuc chua den hoa cung da roi xa

Người sống thiện lương thì dẫu phúc chưa đến hoạ cũng đã rời xa

Quả là vạn sự trên đời tất cả đều tùy tâm mà sinh, tùy tâm mà diệt, người thiện lương ắt được an bài, vượt qua nghịch cảnh đều là một chữ tâm. Cuộc sống trở nên tốt đẹp, chính là nhờ vào lòng yêu thương của mỗi người.