ĐăkLăk: GĐPT Chùa Liên Trì Tu Bát Quan Trai Lần 2

Sáng ngày 2/7/2011(nhằm ngày 2/6/Tân Mão) dưới sự chứng minh và hướng dẫn của ĐĐ Thích Hải Trung, gần 200 anh chị em huynh trưởng GĐPT đã vân tập về chùa Liên Trì phát nguyện thọ trì tu Bát Quan Trai 2 ngày một đêm.

Đây là chương trình tu học trong ba tháng an cư của ban huynh trưởng.

Đúng 8h00 sáng ĐĐ Thích Hải Trung đã quan lâm chứng minh truyền giới và phổ biến một số nội dung tu học đến hàng Phật tử. Sau thời khóa truyền giới, ĐĐ Thích Minh Hạnh thuyết giảng "Tứ Niệm Xứ", 14h00 ĐĐ Thích Hải Trung giảng "Nghiệp Báo", 19h00 ĐĐ Thích Đạo Quang, Hiệu phó trường TCPH tỉnh Khánh Hòa giảng "Tam Vô Lậu Học"-"Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn".

Sáng hôm sau lúc 8h00 ĐĐ Thích Hạnh Viên giảng "Ý Nghĩa Kinh Pháp Hoa". Ngoài các thời khóa giảng của chư Đại Đức Tăng, còn có các thời khóa tụng kinh - niệm Phật - ngồi thiền – và chia sẻ kinh nghiệm trong tu học.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Tin Nguyễn Hoàng - Ảnh Nhuận Nguyên.