Khuyên Người Niệm Phật - Cần thanh tịnh không vọng cầu

Khuyên người niệm Phật | 19-06-2014 06:43:46 | Lượt nghe: 921