Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 01

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:53:55 | Lượt nghe: 998