Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 03

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:54:19 | Lượt nghe: 836