Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 04

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:54:31 | Lượt nghe: 832