Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 14

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:56:44 | Lượt nghe: 830