Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân 15

Pháp ngữ của thiền sư Hư Vân | 18-06-2014 14:56:57 | Lượt nghe: 955