và tìm được 1 bài viết có từ khóa " 3 thanh tuu sieu viet duc phat chung dat duoc trong ..."
  • 3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt được trong đêm Ngài thành đạo

    ĐĐ.Thích Trúc Thái Minh từng nói: Giây phút Đức Phật chứng ngộ những quả vị cao thượng ấy, hạnh phúc lắm! Có thể nói như mặt trời mọc lên, chiếu soi vạn vật. Cho nên Đức Phật ví như là mặt trời trí tuệ, thấu suốt tất cả mọi căn cội, nguyên nhân, nguồn gốc của vạn sự, của tất cả kiếp nhân sinh này.