và tìm được 1 bài viết có từ khóa " 5 loi ich cua viec nghe phap nguoi phat tu can ..."
  • 5 lợi ích của việc nghe Pháp người Phật tử cần biết

    Nghe Pháp là được phúc báu; nghe Pháp là được công đức; nghe Pháp có thể được tiêu tội, chuyển hóa nghiệp và có thể còn đắc đạo nữa. Nghe Phật Pháp rất quý. Không kể là nghe ở đâu, nghe ở nhà, nghe trên mạng hay nghe ở đài, tivi thì đều được cả, đều có công đức phước báu.