và tìm được 1 bài viết có từ khóa " Ninh) "
  • Chùa Dạm (Bắc Ninh)

    Quy mô to lớn của chùa Dạm đã được nhân gian truyền tụng tới ngày nay nhưng tiếc thay, Đại danh tự thời Lý giờ chỉ còn là phế tích ngập chìm trong cỏ dại.