và tìm được 1 bài viết có từ khóa " am thuc chay trong phat giao bac tong "
  • Ẩm thực chay trong Phật giáo Bắc Tông

    Ăn chay: Ăn loại thức ăn không có gốc động vật để tu hành theo đạo Phật và một số tôn giáo khác. Từ truyền thống đến hiện đại, quan niệm về ăn chay của Phật giáo vẫn chưa thật sự thống nhất, còn khá nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề ăn chay.