và tìm được 1 bài viết có từ khóa " ban khai sinh cua cuoc doi "
  • Bản khai sinh của cuộc đời

    Cuộc đời con người sống chỉ khoảng 80 năm, nhưng loanh quanh, lẫn quẫn trong sự vui buồn, thương ghét, phải quấy, tốt xấu, hơn thua, thành bại và được mất. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tham khảo về "thông điệp cuộc đời"