và tìm được 1 bài viết có từ khóa " bao ve gia dinh truoc nguy co do vo "
  • Bảo vệ gia đình trước nguy cơ đổ vỡ

    Nếu chúng ta thọ năm giới, và khuyến khích mọi người trong gia đình ta thọ năm giới, thì ngày đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta, vì gia đình ta sẽ được duy trì, và cuộc sống gia đình đơn giản, tốt đẹp sẽ ảnh hưởng đến những gia đình khác trong xã hội.