và tìm được 1 bài viết có từ khóa " binh di an chay "
  • Bình dị ăn chay, sống xanh

    Ăn chay sẽ rất khó nếu chưa có được lòng từ bi rộng lớn hơn, biết yêu thương chúng sinh muôn loài, thay vì làm tất cả để bảo vệ con mình, nhưng lại giết hại con của loài khác.