và tìm được 1 bài viết có từ khóa " bo tat thien thu thien nhan "
  • Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn

    Người có tâm bất thiện nhìn thấy oai lực hình tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên nhãn cảm giác sợ hãi kinh hoàng, tưởng tượng phép lạ, mơ ước kỳ nhân, chỉ biết cầu khẩn van lạy xin thật nhiều thứ.