và tìm được 1 bài viết có từ khóa " cac vi dong tu chuc cac vi nam moi an lac "
  • Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu! Chúc các vị năm mới an lạc!

    Văn hóa Trung Quốc là gì? Chính là luân lý đạo đức. Luân lý là dạy cách quan hệ giữa người và người, người hiện tại không hiểu, không biết quan hệ giữa người và người thì gọi là loạn luân. Luân lý là đạo, vâng giữ luân lý là đức. Vào mấy năm gần đây tôi giảng về đạo đức.